Натюрморт с палитрой. 2015. Холст на картоне, масло

Натюрморт с палитрой. 2015. Холст на картоне, масло